+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:

Siostra Adrianne Marcelle Mindjos

Urodziła się 3 września 1982 roku w Yokadouma w rodzinie niewierzącej.
Jej Tato jest nauczycielem, a Mama gospodynią domową.
Ma brata i siostrę. Zdobyła średnie wykształcenie zawodowe.
Chrzest i Komunię przyjęła w roku 1996.
Należała do Rycerstwa Niepokalanej w swojej parafii, w którym czynnie uczestniczyła.


Do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika wstąpiła w 2003 roku.
Formację Zakonną odbyła w Kamerunie.

I śluby zakonne złożyła 8. X. 2007 r. w Garoua Buolai.
Od października 2009 r. pracowała wśród chorych w Bertoua,
a obecnie jest w Garoua Boulai, gdzie posługuje chorym w prowadzonym
przez nasze Zgromadzenie dyspanserze.


Zobacz powiększenie Zobacz powiększenie Zobacz powiększenie Zobacz powiększenie