+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:


Siostra ELEKTA Zofia Zwolińska urodzona 04.01.1932 w Warszawie, wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika w 1950, w roku 1961 złożyła profesję wieczystą. Siostra ukończyła Akademię Medyczną w Krakowie - wydział farmaceutyczny. Pracowała na wielu placówkach w Polsce, szczególnie w zakładach wychowawczych dla dzieci specjalnej troski jako pielęgniarka, higienistka i farmaceutka.

W 1987 - 14 czerwca w Warszawie, Ojciec Św. Jan Paweł II wręczył siostrze Elekcie krzyż misyjny. 04.07 tego roku siostra wyjechała na misje do Kamerunu. Na misji w Garoua Boulai, diecezja Bertoua S. Elekta podjęła pracę jako pielęgniarka i farmaceutka. Zorganizowała przy tej misji pierwsze dyspansery (ośrodki zdrowia), dojeżdżała do chorych do licznych, oddalonych od misji centralnej wiosek. Po jedenastu latach posługi misyjnej z racji słabego zdrowia siostra powróciła do Ojczyzny. Aktualnie przebywa na placówce w Białej Niżnej, gdzie modlitwą i cierpieniem wspiera dzieło misyjne Kościoła, a w miarę możliwości służy chorym i starszym siostrom.

Listy s. Elekty z misji:

Ostatni list z misji (plik DOC)