+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:


Siostra FAUSTYNA Teresa Szulc, urodziła się 05.09.1958 r. w Kętrzynie woj. gdańskie. Do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika wstąpiła w 1978 r. Wieczystą profesję złożyła w 1986 r. Siostra ukończyła Kolegium Katechetyczne, Studium Organistowskie i Studium Medyczne.

W Polsce pracowała jako katechetka i organistka. W 1990 r. została posłana na placówkę misyjną w Kamerunie, gdzie już pracowała jej rodzona siostra Lidia. Siostra Faustyna pełniła obowiązki pielęgniarki i katechetki. Prowadziła dyspanser (ośrodek zdrowia) i dojeżdżała do chorych w licznych wioskach. W 1997 została ewakuowana z misji do Polski z powodu choroby. Aktualnie S. Faustyna służy w Polsce jako przedszkolanka i organistka.

Listy s. Faustyny z misji:

Ostatni list z misji (plik DOC)