+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:


Stulecie śmierci Sł. B. Matki Kolumby Białeckiej - Założycielki Zgromadzenia Sióstr św. Dominika, było bezpośrednią inspiracją do zbudowania Jej takiego "pomnika", który przyniósłby pożytek Kościołowi. Całe bowiem życie Matki Kolumby było gorliwym zatroskaniem o rozwój Królestwa Bożego w duszach - to dziedzictwo pozostawiła w testamencie swym duchowym córkom.

Zgromadzenie odpowiadając na apel biskupa Lamberta van Heygena z diecezji Bertoua w Kamerunie, o siostry zakonne, podjęło decyzje założenia pierwszej placówki misyjnej w Afryce. 14 czerwca 1987 r., w czasie papieskiej Mszy św. w Warszawie, cztery siostry dominikanki przyjęły krzyże misyjne i na początku lipca znalazły się już na ziemi afrykańskiej. S. Dominika Kijowska, S. Elekta Zwolińska, S. Lidia Szulc, S. Tadea Augustyn podjęły pracę w założonej 15 lat temu misji katolickiej w Garoua Boulai. Parafia ta obejmuje 12-tysięczne miasto i prawie 30 wiosek, które trzeba objąć posługą duszpasterską.

Na tym ogromnym terenie jest tylko jeden kapłan. Katolików jest jeszcze bardzo niewielu, przeważa środowisko pogańskie i muzułmańskie. Zadaniem pierwszoplanowym sióstr jest świadectwo wiary i troska o jej ożywienie przez zakładanie i prowadzenie Bractw Religijnych, katechizację, wprowadzanie katolickiej obyczajowości. Siostry mają otoczyć ludność opieką zdrowotną, podjąć prowadzenie szkoły gospodarczej, współdziałać w rozwoju tego regionu.

Praca nie jest łatwa. Mieszkańcy miasta prowadzą osiadły tryb życia, ale mieszkańcy wiosek to półnomadowie. Od stycznia do lipca idą w busz, gdzie uprawiają swoje poletka, trudnią się połowem ryb i polowaniem. Niektóre uprawy wymagają zmiany gleby, więc co roku przesuwają swoje "plantacyjki" gdzie indziej. Ze względu na taki styl życia, dzieci nie mogą regularnie uczęszczać do szkoły, utrudniona jest znacznie ewangelizacja.

To trudne i piękne dzieło misyjne podjęło Zgromadzenie Sióstr św. Dominika w duchu wierności charyzmatowi Założycielki, która poleciła nam GŁOSIĆ PRAWDĘ EWANGELICZNĄ NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYM.

W 1987 wyjechały cztery odważne siostry: S. Elekta Zwolińska, S. Dominika Kijowska, S. Tadea Augustyn i S. Lidia Szulc.

Pierwszą placówką misyjną było miasto Garoua Boulai, leżące na granicy z Republiką Afryki Centralnej. W 1990 r. dojechała z Polski S. Faustyna Szulc, a w 1992 r. S. Nikola Wójtowicz.

Drugą misję w Kamerunie utworzyło Zgromadzenie w 1992 r. w mieście Bertoua, które jest stolicą diecezji. Posługę na niej objęły: S. Elekta Zwolińska i S. Dominika Kijowska.

W 1995 roku misje zasiliły dwie następne siostry S. Klara Majcher i S. Józefina Grabowska.

Cztery lata później w 1999 r. dojechała na misje S. Tadeusza Frąckiewicz, a w 2002 roku S. Michaela Madej.

6 marca 2004 r. do sióstr pracujących w Kamerunie dołączyła S. Piotra Padoł.

Od 10 stycznia 2006 dołączyła do grona misjonarek S. Natalia Janik. W 2009 roku powróciła do Polski.

5 sierpnia 2007 do Kamerunu wyjechała S. Alina Sędzimir+ Statuetka "Niosący Chrystusa" Siostra Izabela Rudnicka OP  więcej...

+ Tym, którzy czynią dobro Siostry misjonarki otrzymują medal  więcej...

+ Benedykt XVI w Afryce Relacje sióstr  więcej .: