+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:


Celem działalności Referatu jest wspieranie duchowe i materialne dominikańskich misji zagranicznych i wieloraka animacja misyjna prowadzona w kraju. Dokonuje się ona na wielu odcinkach apostolskiej działalności Zgromadzenia. Referat pośredniczy między misjonarkami pracującymi w krajach misyjnych a ich dobroczyńcami w Ojczyźnie.
więcej .:

Istnieje wiele sposobów misyjnego współdziałania w Kościele. Potrzeba, aby każdy ochrzczony przyjął mandat Chrystusa : Idźcie na cały świat i nauczajcie wszystkie narody jako osobiste wezwanie. Możesz realizować misyjne powołanie poprzez włączenie się w: patronat misyjny, akcje pomocy dzieciom w Afryce "Watoto", wolontariat misyjny
więcej .:

Modlitwa, to naprawdę sekrety żywego chrześcijaństwa. W niej odkrywamy na nowo ożywiającą obecność Pana.W ten sposób ściślej wiążąc z Nim wszystkie swoje działania, będziemy mogli doprowadzić także innych na spotkanie z Nim samym, prawdziwą i jedyną NADZIEJĄ. Jedynie ON może w pełni zaspokoić pragnienie Boga ukryte w każdym człowieku gdziekolwiek żyjącym na ziemi.
więcej .: