+ Benedykt XVI w Afryce
Relacje sióstr  więcej .:

+ Tym, którzy czynią dobro
Siostry misjonarki otrzymują medal  więcej .:

+ Statuetka "Niosący Chrystusa"
Siostra Izabela Rudnicka OP  więcej .:
Matka Kolumba Białecka

Siostry Dominikanki podejmują misje głoszenia Chrystusa narodom na wzór swojej świątobliwej Założycielki Matki Kolumby Białeckiej. Matka Kolumba Białecka o imieniu chrzestnym Róża urodziła się 23.08.1838 we wsi Jaśniszcze niedaleko Podkamienia. Wychowana starannie w duchu religijnym i patriotycznym w polskiej szlacheckiej rodzinie, przejawiała szczególną wrażliwość na los wsi polskiej.

Parafię w Podkamieniu prowadzili Ojcowie Dominikanie, zaprzyjaźnieni z rodziną Białeckich. Róża od dzieciństwa wzrastała w duchowości dominikańskiej, mając możliwość "podpatrywania" wielkich świętych tego Zakonu. Fascynowała Ją min. świetlana Postać św. Dominika i św. Katarzyny ze Sieny. W Nich znajdowała wzór całkowitego oddania Bogu w Kościele i heroicznej służby ubogim.
Róża pragnąc jedynie należeć do Dobrego Boga i poświęcić swoje życie na całkowitą służbę najbardziej potrzebującym, udała się dzięki kierownictwu dominikanów do Francji (Nancy), by tam odbyć formację zakonną w dominikańskiej wspólnocie sióstr. Rozpoczynając życie zakonne przyjęła nowe imię Kolumba, a po złożeniu ślubów wróciła do Ojczyzny. Wzorując się na doświadczeniach zdobytych w Nancy powołała do istnienia nową dominikańską wspólnotę zakonną. Pierwszym klasztorem stała się Wielowieś koło Tarnobrzega.

Tak spełnia się pragnienie młodej S. Kolumby, by służyć najbardziej potrzebującym podnosząc poziom moralny, duchowy i intelektualny polskiej wsi.

Zjednoczona z Chrystusem w nieustannej adoracji Jego świętej obecności pomiędzy nami w Eucharystii i rozmiłowana w kulcie Maryi Różańcowej z łatwością rozpoznawała Jezusowe Oblicze w ubogich i pogardzanych.

Zadania zapoczątkowane przez Matkę Kolumbę są nieustannie aktualne i realizowane przez Zgromadzenie Sióstr św. Dominika nie tylko w Polsce, ale aż po krańce świata. Siostry służą najbardziej potrzebującym na wsiach i w miastach, w krajach bogatych i bardzo ubogich. Przekraczając granice państw, kultur i wyznań religijnych budzą w ludziach pragnienie prawdy, podnoszą poziom oświaty środowisk i pochylają się nad różnymi cierpieniami fizycznymi i duchowymi.

Polskie dominikanki apostołują dziś na czterech kontynentach: Europa, Azja, Ameryka i Afryka. Misja na kontynencie afrykańskim została podjęta w 1987 r. jako dziękczynienie Bogu za powołanie do istnienia naszego Zgromadzenia i świątobliwej Założycielki Matki Kolumby Białeckiej w setną rocznicę Jej śmierci.