+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:Świadkowie wiary - Siostra Izabela Rudnicka, dominikanka
Zobacz powiększenie

Podczas uroczystości misyjnej w katedrze polowej w Warszawie w dniu
5 stycznia 2008 rojku po Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa polowego Tadeusza Płoskiego, MIVA Polska i Dzieło Pomocy "Ad Gentes" przyznały statuetki Niosący Chrystusa osobom działającym na rzecz misji. Wśród wyróżnionych osób znalazła się s. Izabela Rudnicka OP, honorowy sekretarz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci.    "Jak Pan Bóg pozwoli" - to słowa, które często mówi Siostra Izabela.
A Pan Bóg nie tylko pozwolił, ale wciąż nią kieruje i wspiera. Z Nim siostra dokonała wielu wspaniałych rzeczy. Jej świadectwo życia i niestrudzona praca przyczyniły się do rozwoju Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w naszym kraju.
Pan Bóg powołał ją na stanowisko sekretarza krajowego
tego Dzieła w latach 1991-1998.
Dla Dzieła poświęciła wszystkie swoje talenty, serce i siły.


Siostra Izabela Rudnicka urodziła się w roku 1921. Od najmłodszych lat była bardzo wrażliwa na potrzeby innych ludzi i to nie tylko z najbliższego otoczenia. Jej serce na sprawy misji otworzyło czasopismo "Murzynek". Codziennie modliła się za dzieci z krajów misyjnych oraz za misjonarzy pracujących na całym świecie. Ofiarowała też dla nich swoje wyrzeczenia i ofiary. Zbierała zużyte znaczki pocztowe i sreberka z cukierków i czekolad, z których później pozyskiwała drobne sumy na rzecz misji.

Kiedy skończył się koszmar II wojny światowej, postanowiła oddać się całkowicie na służbę Panu Bogu. Wstąpiła do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Pewnego dnia razem z siostrami ze swojego zgromadzenia obejrzała film o pracy misjonarek w Burundi, który bardzo poruszył jej serce i przypomniał czasy, kiedy jako mała dziewczynka całym swoim dziecięcym sercem wspierała misjonarzy.

Zaraz potem udała się do proboszcza w Nagoszynie i przedstawiła mu propozycje pracy na rzecz misji. Jej zapał i pokorne serce przekonały księdza. Natychmiast dał jej swoją zgodę i błogosławieństwo. Odtąd już nie traciła ani chwili. Utworzyła w parafii kilka misyjnych grup dla dzieci i młodzieży. Z dnia na dzień entuzjazm misyjnych apostołów rósł coraz bardziej. Wspólnie organizowali wystawy misyjne oraz zbiórki różnych rzeczy na misje. Wkrótce z grupy młodzieżowej wyłoniła się grupa animatorów, którzy odwiedzali wraz z siostrą Izabelą inne parafie i zapraszali do współpracy misyjnej. Pozyskiwali coraz więcej parafii w diecezji tarnowskiej, aż wreszcie wyszli poza jej granice. Nawiązali kontakt z diecezją przemyską i opolską. Wymieniali się doświadczeniami i metodami pracy dla misji.

Zobacz powiększenie Na początku lat dziewięćdziesiątych ogromne zaangażowanie Siostry Izabeli w sprawy misji dostrzegł ówczesny prodyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych. Powołał ją w roku 1991 na stanowisko Sekretarza Krajowego PDMD. Teraz jej polem działania stał się cały kraj. Odwiedzała szkoły, parafie, seminaria duchowne i domy zakonne. Wszędzie opowiadała o Papieskim Dziele Misyjnym Dzieci i zapraszała do współpracy. Duch Święty wspierał te ludzkie wysiłki. Powstawały nowe ogniska misyjne, a istniejące już ruchy apostolskie, jak Dzieci Maryi, schole, ministranci czy inne dziecięce i młodzieżowe grupy, podejmowały modlitwę i ofiarę na rzecz rówieśników w krajach misyjnych. W dziele tym odnalazły również swoje miejsce dzieci niepełnosprawne i stały się prawdziwym skarbem PDMD. W archidiecezji katowickiej - pod opieką dr Haliny Zapotoczny - połączyły swoje duchowe siły i dzieliły się radością małych misjonarzy.
Po siedmiu latach wytężonej pracy serce s. Izabeli odmówiło posłuszeństwa. Musiała zrezygnować z pracy w Sekretariacie Krajowym PDMD. "Pan Bóg prowadzi - powiedziała po tym wydarzeniu z ciepłym uśmiechem - widocznie ma dla mnie nowe zadanie, a ja odpowiadam: tak."


Po roku rekonwalescencji Siostra Izabela podjęła pracę w kurii rzeszowskiej. Po dziś dzień pozyskuje tam dla Dzieła nowych animatorów i małych apostołów PDMD. Służy im radą i pomocą. Modlitwą i doświadczeniem nieustannie wspiera Sekretariat Krajowy PDMD. "Dopóki starczy sił - mawia siostra - a kiedy i tego zabraknie, obejmę misje modlitwą i cierpieniem, ile go tylko Pan Bóg dla mnie przeznaczy."

Siostra Izabela przykładem swojego życia przypomina nam, że tylko współpraca z Panem Bogiem wydaje "obfity plon", prowadzi do właściwego celu i zapewnia pomyślność Dziełu. Siostra mówi nam, że aby PDMD mogło działać i rozwijać się, potrzebni są ludzie - dorośli i dzieci - gotowi na współpracę z Panem Bogiem. Zachęca, aby wszystkie dzieci włączyły się w PDMD i przeżyły niezwykłą "przygodę", która wymaga wysiłku i poświęcenia, ale nagradza za to przyjaźnią z Panem Jezusem.

Siostra Izabela Rudnicka
Ul. Kościuszki 3
36-020 Tyczyn
tel. 017 2291267
e-mail: prtyczyn@intertele.pl lub
          domztycz@intertele.pl

Zobacz powiększenie Zobacz powiększenie