+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:
Matka Julia Stanisława Bakalarz,
Przełożona Generalna Sióstr Dominikanek.

Wiceprzewodnicząca Konferencji Przełozonych Wyższych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych.
Odeszła do Domu Ojca w dniu 22 maja 2010 w Krakowie.


Matka Julia Stanisława Bakalarz urodziła się w Lipnicy Murowanej, diec. tarnowska, dnia 24 marca 1956 roku. Szkołę Podstawową ukończyła w rodzinnej miejscowości - w Gosprzydowej. Po jej ukończeniu uczęszczała do liceum w Brzesku. Następnie podjęła studia psychologiczne na Wydziale Filozoficzno-Historycznym UJ, uzyskując w roku 1980 tytuł magistra psychologii o specjalności: psychologia wychowawcza.

2 lutego 1981 roku została przyjęta do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika. Po odbyciu formacji postulatu i nowicjatu, 9 sierpnia 1982 roku złożyła pierwszą profesję zakonną, 30 lipca 1988 roku - śluby wieczyste.
W latach 1982 – 85 odbyła studia w Prymasowskim Instytucie Życia Wewnętrznego, a następnie studia teologiczne w KUL. W 1988 roku uzyskała tytuł magistra teologii, a w 1993 roku - stopień doktora nauk teologicznych w zakresie teologii duchowości. Była Członkinią Polskiego Stowarzyszenia Teologów Duchowości.
W Zgromadzeniu była katechetką, promotorką powołań, mistrzynią - postulatu, junioratu. Przez Władze Generalne Zgromadzenia została ustanowiona wicepostulatorem procesu kanonizacyjnego bł. s. Julii Rodzińskiej. Zaangażowana w proces beatyfikacyjny Założycielki Zgromadzenia, Czcigodnej Sługi Bożej Matki Kolumby, wniosła nieoceniony wkład w propagowanie kultu, przygotowanie Pozycji o życiu, cnotach i świętości Czcigodnej Sługi Bożej oraz wydanie drukiem tekstów Matki Założycielki i pozycji książkowych o Założycielce.
Sama wydała drukiem kilka książek i opublikowała liczne artykuły. Uczestniczyła w różnych kongresach i konferencjach, wygłaszając odczyty i referaty. Przeprowadziła wiele programów i audycji radiowych. Występowała m.in. w Radio Watykańskim oraz w Radio Maryja.

Prowadziła wykłady z psychologii w Wyższym Instytucie Katechetycznym Sióstr Urszulanek w Krakowie, Papieskiej Akademii Teologicznej (obecnie Uniwersytet Jana Pawła II) oraz w Karmelitańskim Instytucie Duchowości. Na specjalną prośbę Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych skierowaną w 1998 roku do ówczesnej Przełożonej Generalnej Matki Barbary Pawełczyk, weszła w skład Komisji ds. Formacji przy Konferencji Wyższych Przełożonych. Matka Julia

W czerwcu 2001 roku na Kapitule Generalnej została wybrana Przełożoną Generalną Zgromadzenia.

W kwietniu 2002 roku Matka Julia weszła w skład Konsulty Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych, a kiedy obradująca 8-10 kwietnia 2008 r. w Warszawie 117 Konferencja Plenarna Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce dokonała wyboru nowej Konsulty, została wybrana zastępczynią przewodniczącej. Z ramienia Konsulty pełniła funkcję koordynatorki Komisji ds. Powołań. Była też członkinią Krajowej Rady Duszpasterstwa Powołań.


W 2007 roku wybrana została na drugą kadencję, której z powodu ciężkiej choroby nie dokończyła. Po ciężkich, znoszonych z męstwem i ufnością pokładaną w Bogu, cierpieniach, odeszła do Pana dnia 22 maja 2010 roku, w klasztorze, otoczona modlitwą rodzonych braci - dominikanów i wielu zgromadzonych Sióstr. Niezbadane wyroki Boże sprawiły, że ostatnim chwilom życia Matki towarzyszyły Siostry wspólnoty Domu Macierzystego w Wielowsi, które - ewakuowane z powodu powodzi i zalania klasztoru - przybyły do Domu Generalnego w ostatni wieczór przed śmiercią, kiedy trwała już modlitwa przy łóżku naszej Matki.


Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie!