+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:

30 listopada 2010 r.
Kapituła dokonała wyboru nowej Przełożonej Generalnej,


Matki Beniaminy Potocznej


na miejsce zmarłej w maju, w trakcie trwania kadencji Matki Julii Bakalarz.

Nowa przełożona generalna Matka Beniamina Potoczna urodziła się 18 czerwca 1959 roku w Izdebkach,
w diecezji przemyskiej.
Do Zgromadzenia Sióstr św. Dominika wstąpiła w 1974 roku.
W 1976 roku złożyła pierwszą profesję zakonną, a w 1983 - profesję wieczystą.
Przez wiele lat prowadziła w Zgromadzeniu formację sióstr.
Dwanaście lat służyła jako radna generalna.
Od 2008 roku była przełożoną klasztoru w Mielżynie
(arch. gnieźnieńska), jednocześnie pracując w prowadzonym przez Siostry Domu Pomocy Społecznej.

Jak sama zaznacza, doświadczała tam ogromu ludzkiego cierpienia, a jednocześnie najbardziej bezinteresownej miłości.

WYJĄTKOWE SPOTKANIE Z MATKĄ BENIAMINĄ czytaj więcej