+ Śmierć Matki Julii Bakalarz więcej .:

+ Referentka misyjna - Przełożoną Generalną Zgromadzenia   więcej .:

+ Jubileusz Zgromadzenia więcej .:

+ Multimedia więcej .:

W 2002 roku Kapituła Generalna Zgromadzenia Sióstr Św. Dominika powołała do istnienia Referat Misyjny. Referat misyjny do 31.08.2007r. był prowadzony przez s. Beniaminę Potoczną.
Od 1.09.2007r. Referat prowadzi s. Idalia Krystyna Szołdra.
Centrum mieści się w Krakowie, w Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr św. Dominika.

Celem działalności Referatu jest wspieranie duchowe i materialne dominikańskich misji zagranicznych i wieloraka animacja misyjna prowadzona w kraju. Dokonuje się ona na wielu odcinkach apostolskiej działalności Zgromadzenia. Referat pośredniczy między misjonarkami pracującymi w krajach misyjnych a ich dobroczyńcami w Ojczyźnie.

Animację misyjną realizuje poprzez:
 • katechezy misyjne w szkołach podstawowych i średnich
 • przygotowywanie misyjnych pomocy katechetycznych
 • spotkania w grupach i ogniskach misyjnych
 • organizowanie tzw. niedziel misyjnych w parafiach
 • włączanie ludzi chorych do pomocy misjom
 • czynny udział w Kongresach Misyjnych Dzieci
 • rozprowadzanie czasopism, książek i pamiątek misyjnych
 • zbieranie zużytych kart telefonicznych i znaczków pocztowych

  Ważną część działań Referatu stanowi korespondencja z dobroczyńcami wspierającymi materialnie nasze misje w Afryce, na Syberii, w Rosji, na Białorusi i Ukrainie.

  Wszystkich, którzy włączają się w dzieło misyjnej pomocy, ogarniamy codzienną modlitwą oraz comiesięczną Mszą Św. sprawowaną w ich intencjach w klasztorze krakowskim.

  Referat Misyjny
  Zgromadzenia Sióstr św. Dominika
  S. Idalia Krystyna Szołdra
  Al. Kasztanowa 36
  30-227 Kraków
  e-mail: misjedom@dominikanki.pl
  tel. (0-12) 425 24 05


  OFIARY MOŻNA PRZEKAZAĆ NA KONTO:
  BANK PEKAO SA ODDZIAŁ I W KRAKOWIE


  PLN - 49 1240 1431 1111 0000 1047 9988

  USD - 41 1240 1431 1787 0000 1047 9991

  EUR - 38 1240 1431 1978 0000 1048 0001

  Przy wpłacie z zagranicy należy przed numerem konta dopisać: SWIFT - PKOPPLPW