+ Benedykt XVI w Afryce
Relacje sióstr  więcej .:

+ Tym, którzy czynią dobro
Siostry misjonarki otrzymują medal  więcej .:

+ Statuetka "Niosący Chrystusa"
Siostra Izabela Rudnicka OP  więcej .:


PATRONAT MISYJNY

CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO WOLONTARIATU "DON BOSKO"

AKCJA POMOCY DZIECIOM W AFRYCE "WATOTO"

"PATRONAT MISYJNY" TO PRAKTYKA WŁĄCZENIA SIĘ W DZIEŁO MISYJNE KOŚCIOŁA, MOŻLIWA DLA KAŻDEGO CHRZEŚCIJANINA, KTÓRY POZOSTAJĄC WE WŁASNEJ OJCZYŹNIE, RÓWNOCZEŚNIE "PRZEKRACZA" JEJ GRANICE I SIŁĄ DUCHA DOCIERA NA KRAŃCE ŚWIATA, BY JEZUS BYŁ POZNAWANY I KOCHANY.

Modlitwa naprawdę jest wiązaniem jednego krańca świata z drugim. Nieograniczoną przestrzenią i czasem, dociera do najodleglejszych zakątków świata i wzbudza "przyjaciół" Boga. Nikt z wierzących w Chrystusa nie może pozostać obojętnym wobec faktu, że tak wielu naszych braci na świecie jeszcze nie poznało prawdy Ewangelii. Nakaz misyjny Chrystusa: "Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię", nie ogranicza się do wąskiej grupy ekspertów, ale dotyczy każdego ochrzczonego. Nie można światła wiary zatrzymać dla siebie, gdyż jego naturą jest oświecanie wielu, "którzy wchodzą do naszego domu".

Dzieło Ewangelizacji narodów w pierwszej linii podejmują misjonarze; kapłani, zakonnicy, siostry i bracia zakonni a także świeccy.

Wszyscy możemy z nimi czynnie współpracować. Patronat misyjny to konkretna, stała współpraca duchowa i materialna z wybranym przez siebie Misjonarzem - Misjonarką.

W PATRONACIE MISYJNYM obowiązują cztery proste zasady - zobowiązania:

1. ZAPOZNANIE SIĘ OSOBISTE LUB KORESPONDENCYJNE Z MISJONARZEM, KTÓREGO OTACZAM PATRONATEM - OPIEKĄ:

 • poznać kraj Jego pracy misyjnej,
 • problemy jakie napotyka tam Kościół,
 • problemy społeczne i kulturalne tego kraju.

  2. OTOCZYĆ "SWOJEGO" MISJONARZA CODZIENNĄ MODLITWĄ:

 • chodzi o stałą, krótką, dowolną modlitwę. Może to być nawet jedno "Zdrowaś Maryja" lub akt strzelisty, ale codziennie.

  3. OFIAROWAĆ ZA MISJONARZA SWOJE CODZIENNE KRZYŻE: CHOROBY, ZMARTWIENIA, PROBLEMY, NIEDOSTATKI, itp.

 • Ogromną wartość dla zbawienia świata, ma cierpienie przeżywane razem z Chrystusem, skoro przez nie zostaliśmy zbawieni, sprawmy, by nie marnowało się żadne cierpienie 4. W KAŻDYM MIESIĄCU STARAĆ SIĘ ODŁOŻYĆ EWANGELICZNY "WDOWI GROSZ", BY ZAPEWNIĆ MISJONARZOWI CODZIENNY BYT I WSPOMÓC PROWADZONE PRZEZ NIEGO DZIEŁA.

 • chodzi o drobną sumę pieniężną wartości jednego bochenka chleba miesięcznie, przekazywaną misjonarzowi regularnie za pośrednictwem Referatu Misyjnego, gdzie można poprosić o blankiety bankowe dla "swojej" Misjonarki,
 • za pośrednictwem tego referatu docierają do wszystkich Ofiarodawców misyjnych listy i podziękowania od ich Misjonarzy

  JEŚLI CHCESZ POMÓC CHRYSTUSOWI ZBAWIAĆ ŚWIAT XXI WIEKU, WŁĄCZ SIĘ W DZIEŁO MISYJNE. ZAPEWNIAM CIĘ, ŻE ZE ZDZIWIENIEM W DOMU OJCA USŁYSZYSZ: "BYŁEM GŁODNY, A DAŁEŚ MI JEŚĆ, BYŁEM NAGI, A PRZYODZIAŁEŚ MNIE......

  "WSZYSTKO CO UCZYNILIŚCIE TYM BRACIOM MOIM NAJMNIEJSZYM MNIE UCZYNILIŚCIE"

  AKCJA POMOCY DZIECIOM W AFRYCE

  "Watoto" polega na:

 • "życzliwym przejęciu się losem afrykańskiego dziecka (lub młodej osoby),
 • pokryciu kosztów jego wykształcenia lub wykształcenia i utrzymania: od 8 do 15 euro miesięcznie,
 • nawiązaniu kontaktu z dzieckiem poprzez wymianę listów i zdjęć,
 • jeżeli ofiarodawca jest osobą wierzącą objęciu dziecka codzienną modlitwą.

  Akcja "Watoto" to solidarność ponad granicami geograficznymi, politycznymi i kulturowymi. To przyjęcie młodego Afrykańczyka do polskiej rodziny pomimo, że pozostaje on nadal w swojej ojczyźnie. To szansa dla afrykańskiego dziecka na zdobycie wykształcenia, naukę zawodu. Wierzymy, że zmiana losu całej Afryki jest możliwa dzięki wykształceniu afrykańskich dzieci.

  Zobacz: http://www.dzieciafryki.org

  CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO WOLONTARIATU "DON BOSKO"

  Szlachetne powołanie misyjne w Kościele realizują także ludzie świeccy.

  Zgromadzenie Sióstr św. Dominika nie prowadzi jednak formacji misyjnej wolontariuszy i misjonarzy świeckich ani nie zatrudnia takich przy swoich misyjnych placówkach.

  Tym wszystkim, którzy pragną podjąć posługę na misjach jako wolontariusze lub świeccy misjonarze polecamy: CENTRUM MIĘDZYNARODOWEGO WOLONTARIATU "DON BOSKO" w Warszawie:

  http://www.wolontariat.salezjanie.pl

  Lub Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie, które w Instytucie Misyjnym Laikatu prowadzi formację przyszłych misjonarzy: http://www.cfm.misje.pl